Tin tức

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 8/10

Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tăng 100-600đ/kg so với hôm 7/10

 

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 8/10, đồng/kg

 

Chủng loại Ngày 8/10 Ngày 7/10 Thay đổi
SVR 3L 27200 27100 100
SVR 20 26800 26700 100
SVR 10 26900 26800 100

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 8/10, đồng/kg

 

Chủng loại Ngày 8/10 Ngày 7/10 Thay đổi
SVR 5 27100 27000 100
SVR L 27400 27300 100

 

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 8/10, đồng/kg

 

Chủng loại Ngày 8/10 Ngày 7/10 Thay đổi
RSS1 29600 29000 600
RSS3 28900 28300 600